zondag 29 augustus 2010

Angitia

Angitia was tijdens haar leven een begenadigd arts, gespecialiseerd in het behandelen van slangenbeten. Ze heeft menig persoon van de dood gered. Ze was trots op haar naam, haar ouders vernoemenden haar naar de romeinse slangengodin en deze naam bleek maar wat toepasselijk. Haar vampiervrienden noemen haar soms gekscherend "Fangitia" (verwijzend naar het engelse woord 'fang' voor de scherpe tanden van zowel vampiers als slangen), maar dit kan ze niet echt waarderen. Toen zij voor het eerst door een vampier werd gebeten, heeft zij de wond in haar net behandeld alsof het een slangenbeet was. Misschien is zij daardoor niet al haar menselijke eigenschappen kwijtgeraakt. Nog altijd schept zij er genoegen in om mensen te redden en te genezen. Maar niet zoveel als zij ervan geniet om van hun bloed te drinken...

Angitia is ook de naam van mijn korset.

During her life, Angitia was a talented doctor of medicin, specialised in snake bite. She saved many people from death by snake venom. She was very proud of her name. Her parents named her after the roman snake goddess, which turned out to be an apt name. Her vampirefriends sometimes call her "Fangitia"(teasing about the fact that snakes as well as vampires have fangs) but she doesn't really like it. The first time she was bitten by a vampire, she treated the wound as if it was a snake bite. Maybe that's why she didn't loose all of her human traits. Even now she still likes to cure people. But not as much as drinking their blood....


Angitia is also the name of my corset.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten